A náš první případ z tísíce km vzdáleného Irska

A náš první případ z tísíce km vzdáleného Irska

S potěšením Vám oznamujeme že hafani přepravováni z Irska ve dnech 19 - 21.6.2014 dojeli v pořádku a předání proběhlo v sobotu 21.6.2014 ve Vyškově u veterinárního specialisty vyvet - veterinární klinika Vyškov.

Pejsci při dlouhém transportu měli každé 4 hodiny přestávku na vyvenčení popř. krmení a překročili hranice prvně trajektem z Irska do Francie, přejeli Německo a do ČR přijeli s časovým zpožděním 1 hodiny (kvůli dálnici D1).

V očekávání nových majitelů a nových adoptivních rodin všichni prošli další veterinární prohlídkou na místě a čekal je příjezd do nových domovů.

Ten nejmenší bobek pokřtěn na jméno Lucci a přijel k nám do Zlína.

Fotogalerie Lucci

Lucci v nové adoptivní rodině, předán 4.11.2014